Projekty systemowe OPS/PCPR

„Przygotowanie jest najważniejszym kluczem do sukcesu” ...

Szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej

„Nigdy nie przebiegłem tysiąca mil. Nie byłbym w stanie tego...

Systemowa Aktywizacja Rodzin

"Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwycza...

Szkolenia dla klientów OPS/PCPR

„Nie pytaj, czego potrzeba światu – zapytaj, co sprawia, że ...

  • Projekty systemowe OPS/PCPR

  • Szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej

  • Systemowa Aktywizacja Rodzin

  • Szkolenia dla klientów OPS/PCPR

GOPS Liszki

GOPS Liszki

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach.

Zrealizowane usługi w roku 2012:  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin.

Projekt systemowy „Mam szansę. Program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Liszki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

joomla template